WWW.SZINHAZ.NETa SZÍNHÁZ folyóirat internetes portálja

a Színház folyóirat a Facebookon

Koltai Tamás (1942-2015)

Felelős kiadó: Tompa Andrea

Designed by: Karc Média Stúdió , Powered by: szinhaz.org

A www.szinhaz.net közli a SZÍNHÁZ teljes anyagát, a folyóirat megjelenése után. A portálról cikket, fotót, vagy azok bármely részletét kizárólag a szerkesztőség és a szerző előzetes, írásbeli engedélyének birtokában lehet felhasználni, átvenni, nyilvános fórumon megjelentetni. Idézni csak a forrás és a szerző egyidejű megjelölésével, a teljes cikkre mutató link elhelyezésével szabad. Minden jog fenntartva.

ALL RIGHTS RESERVED

SZÍNHÁZ – kritikai és elméleti folyóirat

Főszerkesztő: TOMPA ANDREA

A szerkesztőség:

BOROS KINGA, HERCZOG NOÉMI, KRÁLL CSABA, RÁDAI ANDREA (www.szinhaz.net), MOLNÁR ZSÓFIA (olvasószerkesztő), VÁRADI NÓRA (szerkesztőségi titkár)

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Jurányi u. 1.
E-mail: szinhazalapitvany@gmail.com
Felelős kiadó: Tompa Andrea

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa a Színház folyóiratot!
Adószámunk: 19673776-2-41

Bankszámlaszám: 10402166-21624669-00000000

Terjeszti a Hirker Rt. NH. Egyesülés és alternatív terjesztők – Előfizethető a szerkesztőségben, bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR)

Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés: Kiss Tibor Noé

A folyóirat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap és a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága támogatásával készül

Megjelenik havonta.

Külföldről is támogatott szervezet.

BESZÁMOLÓK